Salon Divino Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Salon Divino.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Salon Divino.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inleiding

  • Salon Divino.
  • Doel gegevens.
  • Ontvangers.
  • Opslag periode.
  • Beveiliging.
  • Jouw rechten.
  • Plichten.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Salon Divino. Salon Divino is een schoonheidssalon aan huis op de eerste verdieping, Je kunt hier terecht voor gezichtsbehandelingen, massage’s, ontharen en diverse andere diensten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Salon Divino verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Salon Divino, neem dan gerust contact op!

divino.rieneke@gmail.com | 06 284 19 357

De Zandstraat 9 | 1951KM| Velsen-Noord

Btw. Nr. NL002084721B03 | KVK Nr. 64588548

Salon Divino is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Rieneke Raave.

Doel gegevens:

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Salon Divino. Deze worden hieronder toegelicht.

  1. Het versturen van nieuwsbrieven.

Salon Divino stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Mocht je daar gebruik van willen maken dan kan je je daar mondeling of tekstueel voor aanmelden.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Salon Divino via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om je naam en emailadres om een vraag te beantwoorden of een dienst aan te kunnen bieden.

3. Analytics

De website van Salon Divino verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met de websitehosting provider genaamd VIP. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de website pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jouw wensen te bespreken voor een eventuele behandeling in de salon.

Ontvangers:

De gegevens die Salon Divino ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. GMAIL. De e-mail van Salon Divino wordt gehost bij GMAIL. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van GMAIL.

03. WhatsApp. Salon Divino gebruikt WhatsApp om betaalverzoeken te versturen of berichten voor afspraken te maken/herinneren. Maak je hier gebruik van dan worden je naam en telefoonnummer opgeslagen in de mobiele telefoon van Salon Divino

04. Messenger. Salon Divino gebruikt Messenger om betaalverzoeken te versturen of berichten voor afspraken te maken/herinneren. Maak je hier gebruik van dan word je naam opgeslagen in Facebook Messenger van Rieneke Raave (eigenaar Salon Divino) maar ben je niet gelijk `vrienden’.

05. VIP.NL. De website en back-ups van de website worden gehost bij VIP.NL. Gegevens die jij achterlaat op de website van Salon Divino zijn op de servers van VIP.NL opgeslagen.

06. Klantenkaart. Een klantenkaart wordt gemaakt op het moment dat u aangeeft om vaker een gezichtsbehandeling te ondergaan bij Salon Divino. Hier wordt om de volgende gegevens gevraagd: naam, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, huisarts, allergieën, medicijngebruik en eventueel huid gerelateerde vragen.

Opslag Periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Salon Divino, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

  1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar divino.rieneke.nl.

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Salon Divino via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Betaal verzoeken/Afspraken beheren

Jouw naam en eventueel telefoonnummer worden opgeslagen in WhatsApp of Messenger. De opslag van jouw gegevens is tot aan de duur van de periode dat je periodiek in de salon komt voor een behandeling tot aan 2 jaar na geen nieuwe behandeling meer.

4. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen VIP.NL

5. Klantenkaart

De gegevens die op de klantenkaart staan worden op papier opgeslagen, deze zullen bewaard worden zolang u periodiek een behandeling ondergaat bij Salon Divino en tot 2 jaar na geen nieuwe behandeling meer.

Beveiliging:

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Salon Divino of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.  

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of patroon. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van salon Divino is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw Rechten:

  1. Recht op inzage.

 Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Salon Divino vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Salon Divino. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Of vraag tijdens jouw bezoek aan Salon divino om de klantenkaart in te mogen zien.

2. Recht op rectificatie.

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Salon Divino. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht.

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Salon Divino opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of wil je uitwisseling van gegevens tussen Salon divino en artsen/dermatoloog, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Salon divino al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij of desbetreffende arts/dermatoloog

4. Recht op wissen van gegevens.

Wil je niet langer dat jouw gegevens of een deel daarvan bij Salon Divino vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Salon Divino niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

Wil jij niet dat Salon Divino jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via divino.rieneke@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

Plichten:

Salon Divino verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Salon Divino of producten die Salon Divino gebruikt of verkoopt via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Salon Divino de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Salon Divino met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Salon Divino behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Salon Divino dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Salon Divino te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

divino.rieneke@gmail.com | 06 284 19 357

De Zandstraat 9 | 1951 KM | Velsen-Noord

Btw. Nr. NL002084721B03 | KVK Nr. 64588548